اطلاعیه در مورد ویروس کرونا

اطلاعیه در مورد ویروس کرونا

در ارتباط به شرایط فعلی که مربوط به ویروس کرونا و راه کارهای ضروریی که سبب کاهش دادن سرعت شیوع این ویروس میشود از شما خواهش میکنیم که به نکات و اقدامات رفتاری زیر توجه نمایید

لطفن صرف در صورت مبتلا شدن به بیماری های که علائم شدید دارند به مطب ما مراجعه کنید

شما میتوانید که نسخه ی داروهای مورد نیاز تان را از طریق تلفن یا ایمیل سفارش دهید. همچنان نسخه برای مصرف داروهایی که بصورت مزمن تجویز شده اند را میتوانید از طریق پست دریافت کنید

در حال حاضر ثبت و گزارش بیماری تان نیز از طریق تلفن امکان پذیر است

لطفن از هر ویزیت و مراجعه ی غیر ضروری خصوصن اگر کهولت سن دارید به مطب ما اجتناب ورزید

لطفن به محض ورود به مطب ما دست های تان را با مواد ضد عفونی کننده ایکه در قسمت ورودی مطب قرار دارد بصورت جدی ضد عفونی کنید

بخاطر جلوگیری از ایجاد ازدحام افراد در داخل مطب لطفن از منشی های ما مدت تقریبی زمان انتظار را سوال کنید و زمان انتظار تان را تا حد ممکن در فضای بیرون مطب سپری نمایید، مطمئن باشید که نوبت تان در لیست انتظار حفظ خواهد شد

لطفن بدون اقارب و خصوصن اطفالی که سالم اند به مطب مراجعه نمایید

اگر شک دارید که به ویروس کرونا مبتلا شده اید و یا با اشخاصیکه تست کرونای شان مثبت اعلام شده برخورد داشته اید ، لطفن در خانه بمانید و به شماره تلفن های 1450 و یا 0800555621 تماس بر قرار نمایید

سلامتی تان آرزوی ماست